algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

SheRises
Jan van Goyenstraat 9,
3314HB Dordrecht
E-mail: info@maaikevanrheenen.nl
Website: www.maaikevanrheenen.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door SheRises, waaronder 1:1 coaching, digitale cursussen, groeps coaching programma's en live events.

3. Diensten

SheRises biedt de volgende diensten aan:

1:1 Coaching: Persoonlijke coaching sessies gericht op individuele doelen en behoeften.
Digitale Cursussen: Online cursussen die via verschillende digitale kanalen worden geleverd.
Groeps Coaching Programma's: Coaching sessies in een groepssetting.
Live Events: Bijeenkomsten, workshops en seminars die fysiek worden georganiseerd.

4. Betalingsvoorwaarden

Betalingen kunnen worden gedaan via iDEAL en creditcard.
Klanten hebben de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Bij aanvang van de samenwerking wordt de betalingsverplichting voor alle termijnen vastgesteld.
Betaling dient vooraf te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

5. Levering van Digitale Producten

Digitale cursussen worden op verschillende manieren geleverd, zoals via e-mail, downloadlinks, of toegang tot een online platform.
6. Annuleringsbeleid voor Diensten

Afspraken voor 1:1 coaching kunnen per e-mail (info@maaikevanrheenen.nl) of via een privébericht op sociale media worden geannuleerd.
Indien een klant een afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert of vergeet, vervalt de afspraak en de coaching zonder recht op restitutie.
In geval van bijzondere omstandigheden, zoals plotselinge ziekte, kan een uitzondering worden gemaakt. Neem hiervoor contact op via e-mail of een privébericht op sociale media.

7. Geen Restitutiebeleid

Digitale Producten: Er wordt geen restitutie verleend voor aangekochte digitale producten.
Live Events: Tickets voor live events zijn niet restitueerbaar en worden nooit terugbetaald. Deze kunnen wel van naam op naam overgedragen worden. Neem hiervoor contact met ons op via info@maaikevanrheenen.nl

8. Intellectueel Eigendom

Alle door SheRises verstrekte materialen, waaronder digitale cursussen, coaching inhoud en materialen van live events, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, verspreiden of commercieel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SheRises.

9. Aansprakelijkheid

SheRises is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
SheRises is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van specifieke resultaten door de klant.

10. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden of de dienstverlening van SheRises zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

11. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

SheRises behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht op de aangekondigde datum en zullen via de website worden gecommuniceerd.

12. Contactinformatie

Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen via:
E-mail: info@maaikevanrheenen.nl
Adres: Jan van Goyenstraat 9, 3314HB Dordrecht